Tuina massage

OPEN DAG OP ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Van 10.00 tot 16.00 uur in onze leslocatie Bredewater 16, 2515 CA Zoetermeer

social-twitter social-facebook social-linkedin

Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer
info@bo-yi.nl
06 250 180 19

Opleiding

OPLEIDING TUINA MASSEUR

De Academie voor Chinese Geneeswijze BO YI biedt vanaf september 2013 de eenjarige opleiding TuiNa Masseur aan. In deze opleiding leer je masseren met behulp van therapeutische TuiNa technieken op de diverse meridianen en maak je kennis met de basis van de traditionele Chinese diagnostiek.

Indien je deze eenjarige opleiding TuiNa Masseur met goed gevolg hebt afgerond, kun je onder andere als masseur aan het werk in Wellnesscentra, voor stressmanagement, in bedrijven en als zelfstandige.

De opleiding
De opleiding bestaat uit 18 lesdagen en twee toetsmomenten. De lesdagen vinden iedere twee weken plaats van 12.00 uur tot 18.00 uur. Elke lesdag start met 20 minuten Qigong, gevolgd door een theorie- (30%) en een praktijkdeel (70%).

In het theoriedeel leer je de basis van de Chinese diagnostiek die je gebruikt bij het masseren aan de hand van basisprincipes zoals Qi, Yin-Yang, Vijf elementenleer, de orgaansystemen en de meridianen. Het praktijkdeel is gericht op het eigen maken van vaardigheden zoals de 15 TuiNa technieken, basis pols- en tongdiagnostiek, basis anamnese, lokalisatie van belangrijke acupunctuurpunten en het geven van een TuiNa massage.

De opleiding wordt gegeven door docenten die allen ervaren Tuina therapeut en Acupuncturist zijn.

Docenten
Ki-Jan Go, Niels Klavers, Coen Balduk, Corina Klingeman

Tijd en plaats
Zoetermeer: gedurende 1 jaar op 18 zondagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Start: zondag 16 september 2013
Data: worden binnenkort bekend gemaakt

Kosten: € 1750,- inclusief syllabus en examen, exclusief stagedagen

Vereiste vooropleiding
Minimaal HAVO of MBO diploma

Vervolgopleidingen
Bijscholingsdagen
Tuina Therapeut


Opleidingscurriculum

Qigong
Elke bijeenkomst start met 20 minuten Qigong. De beoefening van Qigong dient voor het versterken van de eigen energie. De zintuigen komen daardoor beter tot ontwikkeling en je leert zodoende het “waarnemen met de handen.’

Theorie
Je maakt aan de hand van de verschillende filosofieën kennis met basisbegrippen van Traditional Chinese Medicine (TCM). Vervolgens krijg je inzicht in de meridiaanleer en worden de 14 meridianen met een selectie van acupunctuurpunten uiteengezet. Je leert de basis van de diagnostiek die je gebruikt bij het masseren.

De volgende thema’s worden in de opleiding behandeld:

 • De stromingen (Daoïsme, Boeddhisme, Confucianisme) die ten grondslag liggen aan het Chinese denken
 • Theorie van Yin en Yang en WuXing (vijf elementen)
 • Basissubstanties van het lichaam (Jing, Xue, JinYe, Qi en Shen)
 • Orgaanleer (6 Yinne en 6 Yange organen) en de extra organen
 • Meridiaanleer, leer van de aard en het verloop van de tendomusculaire meridianen
 • De basisprincipes van de diagnostiek in de Chinese geneeskunde: de 4 diagnostische methodes (kijken, voelen, vragen/luisteren, ruiken), de acht principes (Bagang), diagnose volgens de basissubstanties en de psychen volgens de 5 elementen
 • Topics: stress en pijn

Praktijk
Tijdens de lessen leer je hoe de verschillende massagetechieken werken, waaronder de Bu- en Xie-technieken (tonifiëren en sederen). Vervolgens leer je deze gecombineerd toe te passen om te komen tot verschillende adequate massages.

Voor een juiste massage leer je het meridiaanverloop en een aantal acupunctuurpunten te lokaliseren. Om een correcte basisdiagnose te kunnen stellen, leer je pols- en tongbeelden te herkennen en palperen (voelen) en leer je de verschillende persoonstypen (WuXing) te onderscheiden.

Door aan de hand van je basisdiagnose de juiste basistechnieken te selecteren, ben je in staat om de passende massage voor de cliënt in te zetten.

De volgende technieken worden in de opleiding behandeld:

 • 4 houdingen van de Wudang Qigong Shiba Fa
 • Lokalisatie van belangrijke acupunctuurpunten
 • Verloop van de tendomusculaire meridianen
 • Basis pols- en tongdiagnostiek in de Chinese geneeskunde
 • Basis palpatie
 • Basis anamnese: de acht principes en de basissubstanties
 • Basis diagnose stellen
 • De 15 belangrijkste TuiNa technieken
 • Leren masseren en het geven van de adequate massage in vervolg op een basisdiagnose

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt 8 uur per week, naast de tweewekelijkse lesbijeenkomsten van 6 uur. Er wordt uitgegaan van een goede voorbereiding door de student van zowel theorie als praktijk (2 uur theorie, 1 uur praktijk). Voor de resterende 5 studiebelasting-uren adviseren wij om daarvan 1 uur te besteden aan de reeds behandelde theorie en 4 uur om te oefenen (praktijk). Tijdens de eerste lesbijeenkomst wordt aandacht besteed aan studievaardigheden specifiek voor deze opleiding.

Studiemateriaal
Tijdens de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een eigen, zeer uitgebreide Nederlandstalige syllabus, welke geheel geïllustreerd is met foto’s ter verduidelijking van de verschillende technieken. De syllabus bevat een apart gedeelte voor Qigong. Verder zijn er via de website instructievideo’s van de 15 TuiNa basistechnieken beschikbaar.

Stages
Tijdens de opleiding volg je minimaal 2 interne stagedagen, die door de opleiding worden georganiseerd.

Tentamen en examen
In januari wordt een halfjaarlijks theorietentamen afgenomen betreffende de stof van het eerste halfjaar en een praktijktoets betreffende de basistechnieken die de TuiNa masseur behoort te beheersen. Aan het einde van het studiejaar volgt in juni zowel een theorie- als praktijkexamen.

Studenten moeten minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Bij voldoende resultaat van alle onderdelen wordt het certificaat “TuiNa masseur” uitgereikt.